Harku Sõudebaas

Informatsioon

 

Oleme avatud vastavalt kehtivatele piirangutele

 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele pääsevad alates 09.augustist spordibaasi sportima kõik kodanikud, kes on haiguse läbipõdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud (negatiivne PCR test kehtivusega kuni 72h või Covid antikeha test kehtivusega kuni 48h)  – piisab QR koodiga digitaalsest tõendist, mida võib näidata nii seadmest (nt telefon) kui ka prindituna.

Tõendit ei pea esitama:

kuni 18 aastased kodanikud;

erivajadusega isik, kelle testimine ei ole muid olulisi põhjuseid arvestades mõistlik;

riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud isik;

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse kasvandikud.

COVID-19 käitumisjuhend sporditegevuse korraldajatele alates 25. oktoobrist 2021

Hoidke ennast ja lähedasi!

Soovid sportida, viia läbi treeninguid või korraldada üritusi –  tutvu hinnakirjaga ja võta meiega ühendust.

Sportimisvõimalused: jõu- ja sõudeergomeetrite saalid, sõudmine, aerutamine.
Lisateenused: spordivarustuse laenutus, saun, riietus- ja pesuruumid, spordivarustuse hoiustamise teenus, ruumide ja rajatiste rent üritusteks.
Lisainfo: tehnilised andmed Eesti spordiregistris

 

 

Kontaktandmed

Telefon: 657 4864

Aadress: Sõudebaasi tee 21

E-post: harkubaas@hot.ee

Galerii